Link do fanpage "Tradycyjna Polska Wieś" Proszowickiej Fundacji im. Franciszka Śmiecha
Link do kanału na youtube Prezesa Gospodarza "Tradycyjnej Polskiej Wsi" Fundacji im. Franciszka Śmiecha, Stanisław Śmiecha

Kontakt z nami

Statut fundacji

Aktualności

Stanisław i Katarzyna Śmiechowie

A.D 2020

Informacje finansowe wraz ze sprawozdaniami

Chcę pomóc

 

"TRADYCYJNA

POLSKA WIEŚ"

Fundacja im. Franciszka Śmiecha

 

 

KRS: 0000889765

 

NIP: 5681627581

 

REGON: 388448820

 

Numer Konta: 58 1020 3453 0000 8502 0324 6170

Tradycyjne Gospodarstwo Wiejskie Piotrowice 29 32-130 Koszyce

Celami Fundacji są:

 

 

Promocja i upowszechnianie tradycji polskie wsi, postawy patriotycznej, proekologicznej oraz zdrowego stylu życia.

 

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy dotyczącej życia, historii i kultury polskiej wsi.

 

Stworzenie oraz prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego z bazą noclegową i usługami gastronomicznymi wraz z potrzebną do tego celu infrastrukturą, wyposażeniem oraz inwentarzem zwierzęcym.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

a) działalność w mediach społecznościowych oraz prowadzenie strony internetowej,

 

b) organizowanie warsztatów, imprez i wycieczek szkolnych w prowadzonym przez Fundacje tradycyjnym gospodarstwie wiejskim,

 

c) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

 

d) hodowle rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin,

 

e) pozyskiwanie gruntów pod rozwój infrastruktury oraz pastwiska,

 

f) pozyskiwanie środków na sprzęt niezbędny do prowadzenia i działania Fundacji, na rozbudowę infrastruktury, przeprowadzanie niezbędnych prac renowatorsko-remontowych, zakup i renowacje eksponatów.

 

Stanisław Śmiech

Prezes Fundacji

Zarząd:


Nasza Fundacja jest członkiem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.