Link do fanpage "Tradycyjna Polska Wieś" Proszowickiej Fundacji im. Franciszka Śmiecha
Link do kanału na youtube Prezesa Gospodarza "Tradycyjnej Polskiej Wsi" Fundacji im. Franciszka Śmiecha, Stanisław Śmiecha

Kontakt z nami

Statut fundacji

Aktualności

Stanisław i Katarzyna Śmiechowie

A.D 2020

Informacje finansowe wraz ze sprawozdaniami

Chcę pomóc

 

"TRADYCYJNA

POLSKA WIEŚ"

Fundacja im. Franciszka Śmiecha

 

 

KRS: 0000889765

 

NIP: 5681627581

 

REGON: 388448820

 

Numer Konta: 58 1020 3453 0000 8502 0324 6170

"Koń turek,
Chłop mazurek,
Czapka magierka,
Szabla węgierka"
Salomon Rysiński "Przypowieści polskie" 1618r.
 
 
Polska czapka z węgierskim rodowodem, rozpowszechniona na naszych ziemiach za czasów Stefana Batorego.
 
Na stronie krakowskiego muzeum etnograficznego możemy przeczytać, iż:
"Magierki znane były nie tylko w krakowskim. Podobne czapki, o różnych lokalnych nazwach, w XIX wieku nosili także chłopi z okolic Tarnowa, Gorlic i Krosna, Rzeszowa (tu nazywano je m.in. krakówką), na Kielecczyźnie, w Radomskim, Opoczyńskim i na Lubelszczyźnie."*
 
Jak podaję w swojej książce Tadeusz Seweryn "Atlas polskich strojów ludowych- strój Krakowiaków wschodnich" ze względu na swój kształt czapki te nosiły różne nazwy:
 
-sadełko:
niska czapka przypominająca grzyba noszona w Dzierążni, powiat Pińczów,
-żarnówka:
posiadała kształt dwóch nałożonych na siebie żarnowów. Można ją było spotkać w powiecie tarnowskim i buskim,
-dzida/dzirlanda:
magierka ułożona w 3 karby z wszytymi w nie czerwonymi wypustkami,
-krymka:
tak w Rudkach zwano magierki o płaskim denku i otoku z czerwonej wełny,
-z pcołami (pszczołami):
magierka z Tyńca ozdobiona krótkimi, prostokątnymi elementami o różańcowatym układzie na dolnej opasce i krawędzi denka. Wzory na niej (pcoły) występowały w kilku wariacjach kolorystycznych- siwe, niebieskie, zielone, czerwone.
"W pobliżu Krakowa, w końcu XIX wieku, najbardziej popularne były magierki zdobione czerwonymi i zielonymi liniami przerywanymi."**
 
Ze swojej strony mogę dodać, iż magierka jest bardzo ciepłą czapką- idealną, obok np. papachy, na mroźną pogodę.
 
 
Artykuł powstał w oparciu o:
** Tadeusz Seweryn "Atlas polskich strojów ludowych, strój Krakowiaków wschodnich" 1960r. str. 62
Magierka 
17 lutego 2021
Strój ludowy czapka pochodzenia węgierskiego