Link do fanpage "Tradycyjna Polska Wieś" Proszowickiej Fundacji im. Franciszka Śmiecha
Link do kanału na youtube Prezesa Gospodarza "Tradycyjnej Polskiej Wsi" Fundacji im. Franciszka Śmiecha, Stanisław Śmiecha

Kontakt z nami

Statut fundacji

Aktualności

Stanisław i Katarzyna Śmiechowie

A.D 2020

Informacje finansowe wraz ze sprawozdaniami

Chcę pomóc

 

"TRADYCYJNA

POLSKA WIEŚ"

Fundacja im. Franciszka Śmiecha

 

 

KRS: 0000889765

 

NIP: 5681627581

 

REGON: 388448820

 

Numer Konta: 58 1020 3453 0000 8502 0324 6170

 

Jedna z najstarszych polskich ras gołębi ozdobnych.

Krymki zostały sprowadzone do Europy w XV wieku z terenów dawnej Persji i trafiły do Hiszpanii, Anglii, Holandii a później również do Niemiec. Do Polski trafiły prawdopodobnie tradycyjnymi szlakami handlowymi, łączącymi Europę z krajami Orientu.

Ich nazwa bezpośrednio nawiązuje do barwnego rysunku na ich głowach.

Krymka, bowiem, była to mała, krągła czapeczka, będąca tradycyjnym nakryciem głowy noszonym przez tatarów krymskich, a później również przez ortodoksyjnych Żydów.

Krymki polskie to gołębie o kolorowym ogonie, obdarzone rysunkiem barwnej czapeczki na głowie.

Nie nastręczają hodowcom wielu trudności, nie wymagają szczególnej opieki, ani nadzoru hodowlanego, a główną rolą hodowcy powinno być dopilnowanie zachowania równego rysunku na głowie i ukształtowania korony.

Krymki są ptakami żywotnymi, cechującymi się dobrym zdrowiem i dużą samodzielnością.

Doskonale adaptują się w nowym środowisku.

Są inteligentne i mają silnie rozwinięty instynkt macierzyński.

Bardzo dobrze wysiadują jaja i troskliwie opiekują się młodymi.

Są to gołębie typu lotnego.

Posiadają dobrą orientację przestrzenną, latają raczej nisko, za to szybko.

Odznacza je umiejętność tzw. frontowania, czyli wywracania koziołków w powietrzu (potocznie o takich gołębiach mówi się "fikane", a czynność określa mianem koziołkowanie lub fikania- zależnie od regionu).

Niestety, obecnie rasa ta stała się gołębiami drugorzędnymi przez sprowadzanie ich do roli gołębi-mamek.

Przez brak odpowiedniej opieki w hodowli nastąpiło wypaczenie dawnego wyglądu tych ptaków, a to nieuchronnie prowadzi do zaniku tej rasy.

 

Oprócz krymki polskiej istnieje jeszcze jedna rodzima odmiany tej rasy gołębi zarejestrowana w EE, a mianowicie krymka białostocka.

 

Wzorzec krymki polskiej:

http://www.golebnik.pl/wzorce/grupa9/krymka%20polska.htm

Ciekawy artykuł o krymkach:

http://kwartalnik.golebnik.pl/kwartalnik/1_2016.pdf

 

 

 

 

 

 

Opracowanie Katarzyna Śmiech

Uzupełnienie Stanisław Śmiech

Na podstawie własnych doświadczeń oraz książek:

Antonie Teneta "Gołębie rasowe- rasy polskie", wydawnictwo studio Demigraf Kraków 1998

Zbigniew Gilarski "Nasze gołębie- rasy polskie", Oficyna wydawnicza "HOŻA" 2009

 

Krymka polska
19 lipca 2020
Krymki polskie