Link do fanpage "Tradycyjna Polska Wieś" Proszowickiej Fundacji im. Franciszka Śmiecha
Link do kanału na youtube Prezesa Gospodarza "Tradycyjnej Polskiej Wsi" Fundacji im. Franciszka Śmiecha, Stanisław Śmiecha

Kontakt z nami

Statut fundacji

Aktualności

Stanisław i Katarzyna Śmiechowie

A.D 2020

Informacje finansowe wraz ze sprawozdaniami

Chcę pomóc

 

"TRADYCYJNA

POLSKA WIEŚ"

Fundacja im. Franciszka Śmiecha

 

 

KRS: 0000889765

 

NIP: 5681627581

 

REGON: 388448820

 

Numer Konta: 58 1020 3453 0000 8502 0324 6170

Gmina Gzy

 

 

Dawniej gmina Kozłowo. Gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskimW latach 1975–1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.

Siedziba gminy to Gzy.

Według danych za rok 2017 gminę zamieszkiwało 3858 osób. Tendencja spadkowa liczby ludności utrzymuje się stale od 15 lat.

 

Struktura powierzchni

 

 

Według danych z roku 2002 gmina Gzy ma obszar 104,44 km², w tym:

  • użytki rolne: 88%

  • użytki leśne: 7%

Gmina stanowi 12,6% powierzchni powiatu.

 

Oświata

 

W gminie działa Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach oraz 3 Publiczne Szkoły Podstawowe: w Gzach, Przewodowie Poduchownym i Skaszewie Włościańskim. Poza tym w Gzach funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna.

 

Ochrona przeciwpożarowa

 

Na terenie gminy funkcjonuje 6 Ochotniczych Straży Pożarnych: w GzachPrzewodowie-MajoracieSzyszkachPękowiePorzowie i Ostaszewie Wielkim. Jednostka z Gzów należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gzach jest Zbigniew Kołodziejski.

 

 

Źródło: Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Gzy_(gmina)) na licencji CC-BY-SA 3.0

 

Gmina Gzy